Selleks, et tagada kogutud jäätmete kõige jätkusuutlikum ja efektiivsem töötlemine ja kasutamine, on meil tootmisprotsess, milles valmistatakse kogutud kasutatud toiduõlist maksimaalne kogus toorainet biokütuse tootmiseks ning tootmise käigus tekkivaid jäätmeid kasutatakse biogaasi tootmiseks.

Aastast 2012 on UAB “Biomotorai” sertifitseeritud jätkusuutliku biomassi kogumise, töötlemise ja tarnepunktina vastavalt Taastuvenergia direktiivile. Rahvusvahelise Jätkusuutlikkuse ja Süsiniku Sertifitseerimise süsteemi (ISCC) kohaselt viiakse igal aastal läbi audit, et tagada:

 • Meie jäätmete tarneahel on selge ja jälgitav alates jäätmete tekkimise kohast, st konkreetsetest kohvikutest, restoranidest, kiirtoidurestoranidest jne,
 • Iga jäätmete kogumine on toetatud dokumentidega.

Iga meiega koostööd tegev klient on jätkusuutlik ja vastutustundlik ettevõte, kes hoolib keskkonnast ja avalikust hüvest.

Eraldi kasutatud toiduõli jäätmete kogumise soodustamisega aitame tagada, et jäätmed:

 • Ei valata lihtsalt keskkonda, saastades veekogusid ja avaldades negatiivset mõju ökosüsteemidele;
 • Ei valata kanalisatsioonisüsteemi, takistades rasva ummistuste teket torudes. See aitab vältida olulisi kulusid kanalisatsioonisüsteemi puhastamise ja hooldamise eest;
 • Ei koorma reoveepuhastusrajatisi, segamata seeläbi tavalist reovee puhastusprotsessi ja vältides nende rajatiste hoolduse ja remondi suurenenud kulusid;
 • Ei põletata, takistades kahjulike saasteainete, sealhulgas tahkete osakeste ja kasvuhoonegaaside sattumist õhku.

Selleks, et luua ohutu keskkond tulevastele põlvedele, aitame tagada, et kogutud jäätmed:

 • Kasutatakse toorainena edasijõudnud biokütuse tootmiseks;
 • Kasutatakse toorainena loodusvarade ja fossiilkütuste (nafta) säästmiseks;
 • Iga liitri diislikütuse kohta, mis tanklaid pumpamisel, on teatud protsent biodiislit (LT – 7.2, EE – 7.5, LV – 6.5).

Selleks, et tagada kogutud kasutatud toiduõli jäätmete kõige jätkusuutlikum ja efektiivsem töötlemine ja kasutamine, on meil tootmisprotsess, kus valmistatakse kogutud kasutatud toiduõlist maksimaalne kogus toorainet biodiisli tootmiseks ning tootmise käigus tekkivaid jäätmeid kasutatakse biogaasi tootmiseks.

Sertifikaadid ja load

 • EU ISCC sertifikaat
 • Veterinaarsertifikaat
 • Saasteluba