Jäätmete käitlus

Kasutatud köögiviljaõli

Kasutatud köögiviljaõli ja rasvad, mis on täielikult taimse päritoluga, kasutatakse toidu valmistamiseks või tootmiseks (jäätmete kood 20 01 25: söödavad õlid ja rasvad).

Isedeklaratsiooni vorm

Kasutatud loomse päritoluga köögiviljaõli

Kasutatud köögiviljaõli ja rasvad, mis on täielikult või osaliselt loomse päritoluga, kasutatakse toidu valmistamiseks või tootmiseks, avaliku toitlustamise jäätmed – kategooria 3 loomset päritolu saadused (ABP).

Isedeklaratsiooni vorm

Söödav õli, mis ei sobi kasutamiseks

Aegunud söödav õli või söödav õli, mis ei vasta spetsifikatsioonidele, st toidujäätmed (jäätmete kood 20 01 25: söödavad õlid ja rasvad).

Isedeklaratsiooni vorm

Saage hinnapakkumine

Ostu protsess

1

Lepingu allkirjastamine

Arutame koostöö tingimused läbi ja kinnitame lepingu e-allkirjadega.

2

Konteinerite kohaletoimetamine

Jäätmete kogumiseks toimetame teile vastavalt vajadusele sobivad konteinerid tasuta kohale.

3

Jäätmete kogumine

Jäätmete kogumine tellitakse skaneerides QR-koodi ja jäätmete ülekanne registreeritakse elektroonilise dokumendiga.

4

Kvaliteedikontroll

Fikseerime kogutud jäätmete kvaliteedierinevused ja esitame perioodiliselt üksikasjalikke aruandeid.

5

Arveldamine

Saades teilt arve, tasume pangaülekandega lepingus määratud tingimustel.

Miks meid valida?

Professionaalse teenuse tagamiseks ja tipptasemel teenuste pakkumiseks turul oleme loonud protsessi, mis kiirendab teenuse tellimist ja tagab läbipaistva jäätmete käitluse.

Mugav tellimine

Pärast lepingu allkirjastamist saate tühja jäätmete kogumise konteineri koos QR-koodiga. QR-kood on seotud jäätmete kogumispunktiga, nii et telefoni skanneerides saate jäätmete kogumise teenuseid lihtsalt ja kiiresti tellida. Jäätmete kogumise tellimine 24/7.

Elektroonilised saatelehed

Oleme kaotanud paberkandjal jäätmete üleandmise dokumendid ja vormistame jäätmete üleandmise ainult elektrooniliste saatelehtedega. See muudatus võimaldab meil klientidega tõhusamalt koostööd teha (elektroonilise saatelehe loomisel saate kohe e-kirja teel teavet üle antud jäätmete kohta) ja säästa loodusvarasid.

Automaatne aruandlus

Kasutame ärijuhtimissüsteemi, mis võimaldab meil klientidele automaatselt aruandeid saata kokkulepitud ajavahemike järel. Nendes aruannetes näete selgelt, kui palju jäätmeid valitud perioodil üle anti, millal ülekanded toimusid, kui palju jäätmeid koguti ja millise suurusega arve peaksite meile esitama.

Läbipaistev ja kiire arveldus

Jäätmete kogumise ja kvaliteedikontrolli järel oleme huvitatud arve saamisest kliendilt võimalikult kiiresti maksmiseks. Selleks kasutame uusimaid digitaalseid tööriistu, mis tagavad sujuva teabeedastuse ja kiire arvelduse.

Suunatud jätkusuutlikkusele

Oleme oma klientide strateegiline partner jätkusuutlikkuse teel. Kasutatud toiduõli eraldi kogumise ja taaskasutamise kaudu aitame kaasa CO2 aktiivsele vähendamisele. Meie ettevalmistatud toorainet kasutatakse edasijõudnud biokütuste tootmiseks, mida soodustab Euroopa Liidu seadusandlus. Praegu on eesmärk, et biokütused moodustaksid kuni 20% kogu kasutatavast kütusest.

Pikaajaline ja usaldusväärne partnerlus

Meie partnerlus klientidega võimaldab neil:

  • Korraldada jäätmete kogumine ja üleandmine tõhusalt ja lihtsalt;
  • Vältida õiguslikke tagajärgi, kui töötatakse seaduslikult tegutseva jäätmejuhiga;
  • Suurendada tulu üle antud kasutatud toiduõli koguse eest;
  • Kaasa aidata keskkonna kaitsele ja taastuvenergia ressursside tõhusale kasutamisele.

Meie eesmärk on luua pikaajaline usaldusväärne partnerlus ja vastastikune kasv. Jälgime aktiivselt muutuvat turgu ja klientide vajadusi ning kasutame paindlikult oma võimeid, et tagada jäätmete käitlus on kiire, lihtne ja sujuv. Selleks kohandatud IT lahendused võimaldavad meil kiiresti reageerida klientide soovidele ja piisava tehnilise võimekuse korral isegi samal päeval jäätmete kogumise ajakava koostada.

Lisateenused

Automatiseeritud arvestus GPAIS-s

GPAIS jäätmete tekkimise arvestus on kohustuslik ettevõtetele, kes tegelevad toidu tootmise, ettevalmistamise ja/või toidu müügiga ning kus kalendriaastal tekib üle 5 tonni avaliku toitlustuse (toit) jäätmeid ja/või sobimatuid toidutooteid. Kokkuleppe ja volituse korral teostame GPAIS-is kogutud jäätmete täieliku arvestuse.

 

 

 

 

Kontakt

Loomsete kõrvalsaaduste (LKS) haldamine

Olemasoleva koostöö tingimuste hindamise järel saame pakkuda oma klientidele lisateenust väikese koguse LKS-i käitlemiseks. LKS on kogu toidujäätmed, mis tekivad restoranides, toitlustusasutustes ja köökides, sealhulgas avalikes ja majapidamisköökides (jäätmete kood 20 01 08: biolagunevad köögi- ja söögisaali jäätmed).

Kontakt

Rasvapüüdurite puhastus

Pakume lisateenusena rasvapüüdurite puhastust ja korraldame rasvapüüdurijäätmete äravedu. Meil on varustus, mis aitab selles voos koguda majandusliku väärtusega jäätmeid.

Kontakt