Pārdošanai izejvielas

Lietots cepamais eļļas

Lietots cepamais eļļas un tauki dārzeņu vai dzīvnieku izcelsmes, izmantoti pārtikas gatavošanai vai ražošanai.

Pats-deklarācijas forma

Dzīvnieku tauki

Dzīvnieku tauki, kas iegūti pārstrādes procesā, dzīvnieku blakusprodukti (ABP) kategorija 3.

Pats-deklarācijas forma

Eļļa neieteicama lietošanai

Eļļa, kas ir beigusies derīguma termiņš, vai eļļa, kas neatbilst specifikācijām, t.i. pārtikas atkritumi (atkodēšanas kods 20 01 25: eļļas un tauki).

Pats-deklarācijas forma

Rezervuāra tīrīšanas atkritumi

Atritumi un reziduāti no dārzeņu un dzīvnieku eļļu pārstrādes.

Pats-deklarācijas forma

Kāpēc mēs?

  • Mēs esam sertificēti ilgtspējīgas biomasas piegādātāji;
  • Mēs piegādājam izejvielas, kas atbilst kvalitātes parametriem;
  • Mēs varam nodrošināt stabilas izejvielu daudzības ES izcelsmes;
  • Mēs pielāgojamies elastīgi piegādes vajadzībām un apstākļiem;
  • Mēs mērķējam uz ilgtermiņa sadarbību.