2024-03-20

Kāpēc HORECA sektora uzņēmumiem ir svarīgi atsevišķi savākt lietotu cepamo eļļu?

Viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozare (HORECA) ir būtiska ekonomikas daļa, bet ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumu sniegšana neizbēgami rada daudz atkritumu, tostarp izmantoto pārtikas eļļu (UCO). Pareiza izmantotās pārtikas eļļas pārvaldība veicina vides aizsardzību, sabiedrības veselību un pat sniedz ekonomiskus ieguvumus. Kāpēc ir tik svarīgi nodrošināt pareizu izlietotās pārtikas eļļas likvidēšanu, un kādas sekas var būt, ja tā netiek veikta?

Ietekme uz vidi

Viena no galvenajām iemesliem, kāpēc izlietotās pārtikas eļļas vajadzētu savākt atsevišķi, ir tās ietekme uz vidi. Piemēram, ja to ielej kanalizācijas sistēmā, tā var bojāt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un nonākt ūdens ekosistēmās vai pat ūdenstilpēs, radot draudus dzīvniekiem.

Izlietotā pārtikas eļļa ir atjaunojama enerģijas avots, ko var pārstrādāt un izmantot citu produktu ražošanā – biodīzeļdegvielai. Šī biodīzeļdegviela tiek uzskatīta par tīrāku alternatīvu fosilajai degvielai, jo tā samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazina oglekļa pēdas iespaidu un veicina ilgtspējību. Tāpēc HORECA nozare, savācot izlietoto pārtikas eļļu atsevišķi, var ievērojami veicināt vides piesārņojuma samazināšanu un veicināt atjaunojamu enerģijas avotu nozīmīgu izmantošanu.

Sabiedrības Veselība

Nepareiza izlietotās pārtikas eļļas likvidēšana arī rada draudus sabiedrības veselībai. Aizsērējušie notekūdeņu sistēmas var radīt neveselīgas apstākļus, veicināt kaitēkļu izplatīšanos un slimību izplatīšanos. HORECA nozares uzņēmumi, kas nodrošina izlietotās pārtikas eļļas atsevišķu savākšanu un atbildīgu likvidēšanu, tieši veicina sabiedrības veselības nodrošināšanu.

Ekonomiskie Ieguvumi

Izlietotās pārtikas eļļas atsevišķa savākšana var arī nodrošināt ekonomiskus ieguvumus HORECA nozares uzņēmumiem. Biodīzeļdegvielas speciālisti specializējas izlietotās pārtikas eļļas savākšanā un pārstrādē, bieži vien finansiāli kompensējot izlietoto pārtikas eļļu un dažos gadījumos piedāvājot bezmaksas noņemšanas pakalpojumus. Tas ne tikai samazina atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mūsu klientiem, bet arī veido papildu ieņēmumu avotu HORECA nozares uzņēmumiem. Turklāt, ražojot biodīzeļdegvielu no izlietotas pārtikas eļļas, tiek sniegta atbalsts arī zaļajai ekonomikai, jo tā radīs darba vietas un veicinās inovācijas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijās.

Atbilstība un Reputācija

Starp citām stimulējošām iniciatīvām HORECA nozares uzņēmumiem ir arī likumiski pienākumi pareizi savākt un likvidēt izlietoto pārtikas eļļu. Nepaklausība šiem prasījumiem var radīt soda naudu un citus juridiskus sarežģījumus uzņēmumiem. Turklāt pastāvīgie centieni sasniegt vides ilgtspējību arī var uzlabot uzņēmuma reputāciju patērētāju vidū, kuri arvien vairāk novērtē vides draudzīgas prakses. Tas ne tikai palielina esošo klientu lojalitāti, bet arī palīdz piesaistīt jaunus klientus.

Izlietotās pārtikas eļļas atsevišķa savākšana HORECA nozarē ir ne tikai vides prasība, bet arī izdevīga prakse, kas sniedz ilgtermiņa ieguvumus sabiedrībai, dabai un ekonomikai. Ļoti svarīgi, lai HORECA nozares pārstāvji pievērstu uzmanību atbildīgai atkritumu likvidēšanai. Sadarbība starp HORECA nozares uzņēmumiem un Biomotorai nodrošina atbildīgu atkritumu pārvaldību, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Atpakaļ uz sarakstu