2024-03-20

Ekoloģisks kurināmais: biodīzeļdegviela no lietotas cepamās eļļas

Produktīvā biodīzeļa ražošana no izmantotās pārtikas eļļas (UCO) ir mūsdienīga un ekoloģiska risinājums tiem, kas vēlas pāriet uz ilgtspējīgiem un vides draudzīgiem enerģijas avotiem. Šī biodīzeļa ražošanas metode ir ne tikai atjaunojama alternatīva fosilajiem degvielām – tā arī palīdz efektīvāk pārvaldīt atkritumus. Tomēr tirgū joprojām nav pietiekami daudz diskusiju par izmantotās pārtikas eļļas pārvēršanu biodīzeļā. Ir laiks rūpīgāk izpētīt šo procesu, tā priekšrocības, izaicinājumus un tā ietekmi uz vidi un ekonomiku.

Biodīzeļa un tā nozīme

Biodīzeļš ir atjaunojams, bioloģiski sadalojams degvielas veids, kas izgatavots no augu eļļām, dzīvnieku taukiem vai izmantotās pārtikas eļļas. Tas ir tīrāka alternatīva naftas dīzeļdegvielai. Biodīzeļu var izmantot dīzeļdzinējos bez modifikācijām, padarot to par universālu un pieejamu alternatīvo degvielu.

Sistēmiska pāreja uz biodīzeļu ir liels potenciāls – tas var palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazināt atkarību no fosilajām degvielām un veicināt enerģijas neatkarību. Biodīzeļš no izmantotās pārtikas eļļas tiek ražots četros galvenajos posmos:

 1. Izmantotās pārtikas eļļas savākšana un apstrāde
  Vispirms izmantotā pārtikas eļļa tiek savākta no restorāniem, pārtikas ražošanas uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Savākto eļļu pēc tam apstrādā, lai noņemtu pārtikas daļiņas un ūdeni, jo šie netīrumi var traucēt biodīzeļa ražošanas procesam.
  Biomotorai nodrošina augstāko savākšanas pakalpojumu līmeni Baltijas valstu tirgū.
 2. Transesterifikācija
  Izmantotā pārtikas eļļa tiek ķīmiski pārveidota biodīzeļā, izmantojot procesu, ko sauc par transesterifikāciju. Šajā procesā eļļa reaģē ar alkoholu (parasti metanolu) apmēram 60°C temperatūrā klāt esošā katalizatora (piemēram, nātrija hidroksīda vai kālija hidroksīda) klātbūtnē. Reakcijas rezultātā rodas divi produkti: biodīzeļš (metilesteri) un glicerīns.
 3. Atdalīšana un attīrīšana
  Pēc transesterifikācijas maisījumam ir jāatļauj nostāvēties, līdz veidojas divas kārtas: biodīzeļš atdalās augšējā kārtā, savukārt glicerīns un citi blakusprodukti nokrīt apakšējā kārtā. Biodīzeļa kārta tiek atdalīta un tālāk attīrīta, mazgājot ar ūdeni, lai noņemtu atlikušos katalizatorus, ziepes un alkoholu.
 4. Kvalitātes kontrole un izmantošana
  Pēdējais solis ir nodrošināt, ka biodīzeļš atbilst nozares standartiem un specifikācijām, lai to varētu izmantot dīzeļdzinējos. Sertificētais biodīzeļš var tikt izmantots tīrā veidā vai sajaukts ar dīzeļdegvielu jebkurā proporcijā.

Izmantojot izmantoto pārtikas eļļu biodīzeļa ražošanai, ir ilgtermiņa priekšrocības:

 • Atkritumu samazināšana
  Efektīvi pārvalda un samazina atkritumu daudzumu no izmantotās pārtikas eļļas. Pretējā gadījumā šie atkritumi var nonākt atkritumu poligonos, kanalizācijas sistēmās vai ūdenstilpēs, nodarot kaitējumu.
 • Vides priekšrocības
  Biodīzeļš, kas ražots no izmantotās pārtikas eļļas, atstāj mazāku oglekļa pēdu nekā fosilie degvielas. Tas izplūst mazāk siltumnīcefekta gāzu un piesārņojuma, padarot gaisu tīrāku un vidi veselīgāku.
 • Ekonomsikas priekšrocības
  Izmantojot izmantoto pārtikas eļļu biodīzeļa ražošanai, var samazināt degvielas izmaksas, radot ekonomisku alternatīvu tradicionālajam dīzeļdegvielam.

Izaicinājumi un nākotnes perspektīvas

Neskatoties uz daudzajām priekšrocībām, biodīzeļa ražošana no izmantotās pārtikas eļļas saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp loģistikas problēmām un nepieciešamību savākt pietiekamu daudzumu izmantotās pārtikas eļļas, lai apmierinātu pieprasījumu. Stabilas izejvielu kvalitātes, tehnoloģiskās un regulatīvās grūtības arī rada nozīmīgus izaicinājumus. Turklāt, lai biodīzeļš tiktu plaši izmantots, ir s Atpakaļ uz sarakstu