ES parama

 

PROJEKTAS NR. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0008

„Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Biomotorai“ naujo produkto gamybai“

 

2019 m. spalio 16 d. UAB “Biomotorai” ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0008 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Biomotorai“ naujo produkto gamybai“ sutartį (toliau – Sutartis).

 

Projekto tikslas: Technologinių ekoinovacijų diegimas įmonės veikloje naujo produkto iš atliekų gamybai. Veiklos metu bus įsigyta reikiama moderni įranga: trikanteris (centrifuga) su šilumokaičiu – 1 vnt. ir garo katilinė – 1 vnt. būtini numatomam gaminti naujam gaminiui iš atliekų – tvariai gyvūninės kilmės energetinei biomasei pagal RED direktyvą. Projekto įgyvendinimas leis įmonei sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, padidinti pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami projekto rezultatai (naujas produktas iš atliekų, neigiamų klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių mažinimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos verslo plėtrai ir tiesiogiai darys teigiamą įtaką Vilniaus regionui.

 

Rezultatas: naujo produkto gamyba iš atliekų – tvarios gyvūninės kilmės energetinės biomasės pagal RED direktyvą gamyba.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 483 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama iki 217 350,00 Eur.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2021 m. spalio 01 d.

 

Papildomą informaciją teikia:

UAB „Biomotorai“ direktorius Donatas Karanauskas

Tel. Nr. +370(5)2505225

El.p. info@biomotorai.lt