CO2 kiekio mažinimas – biodegalų gamybos grandinės dalis.

Apie klimato kaitą (vidutinės temperatūros, kritulių kiekio, vėjuotumo pokyčius) girdime kiekvieną dieną, tačiau retai susimąstome, kad kiekvienas iš mūsų prie to prisidedame. Vien deginant iškastinį kurą (akmens anglį, naftą ir gamtines dujas) į atmosferą išsiskiria didžiulis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – CO2). Europos Sąjungos mastu tai sudaro apie 80 % išmetamo CO2.

Savo veikla mes ir jūs prisidedame prie CO2 kiekio mažinimo: kaupdami, surinkdami naudotą kepimo aliejų ir jį, kaip atsinaujinančių išteklių energiją, paruošdami pakartotiniam naudojimui – biodegalų gamybai. Europos Sąjunga teisės aktais skatina biodegalų naudojimą ir siekia, kad jis sudarytų iki 20 % viso kuro sunaudojimo.

Nuo 2012 m. esame sertifikuojami Tarptautinės tvarumo ir anglies dioksido sertifikavimo sistemos, kaip tvarios biomasės surinkėjas, tai reškia, kad visa surinkimo mūsų surinkimo grandinė nuo kiekvieno iš jūsų iki biokuro gamyklos yra aiški.