Uuendatud: 26.04.2024

UAB “Biomotorai” (registrikood 300624294, peakontor aadressil Sandėlių g. 34, Vilnius, telefon +370 5 250 5225, e-post legal@biomotorai.lt), sealhulgas tütarettevõtted SIA “Biomotorai Latvia” ja Biomotorai Eesti OÜ, (edaspidi kollektiivselt nimetatud – andmehaldur, Biomotorai) austab ja kaitseb iga külastaja privaatsust meie veebisaitidel (www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt) ning kohustub töötlema teie andmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.

See privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta: milliseid isikuandmeid me kogume, millistel eesmärkidel kavatseme neid töödelda, andmetöötluse õiguslik alus ja õigused, mida teil on oma andmete kontrollimiseks.

Jätkates meie veebisaitide sirvimist ja pakutavate teenuste kasutamist, kinnitate, et olete käesoleva privaatsuspoliitika läbi lugenud ja nõustute siin kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega, mis kehtivad teie meie veebisaitide kasutamisel. Kinnitate ka, et olete vähemalt 16-aastane või kui ei ole, kasutate veebisaite oma vanemate või eestkostjate nõusolekul või loal.

MILLISEID ANDEMEID ME KOGUME

(a) Andmed, mida te vabatahtlikult esitate, täites teenuse tellimise vorme, pärides meie teenuste kohta, võttes meiega ühendust, täites kontaktvorme või kasutades teisi veebisaitide vorme. Kogutud andmed hõlmavad teie nime, perekonnanime, ametikohta, telefoninumbrit, e-posti aadressi, teenuse tellimisega seotud andmeid, päringuid teenuste kohta ja muid andmeid, mida te vabatahtlikult esitate.

(b) Andmed, mis kogutakse kaudselt ja automaatselt seadme ja brauseri kohta, mida kasutate veebisaidile juurdepääsuks (näiteks IP-aadress, küpsise identifikaator, seadme tüüp ja brauseri tüüp) ning teie sirvimistegevuse kohta (nt milliseid lehti külastate). Lisateavet meie veebisaitidel kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest “Küpsisepoliitika”.

(c) Andmed, mis kogutakse Biomotorai sotsiaalmeedia kontodes, kui võtate meiega ühendust Biomotorai sotsiaalmeedia kontode kaudu või osalete neis aktiivselt. Lisateavet andmete töötlemise kohta sotsiaalmeedias leiate jaotisest “Sotsiaalmeedia”.

MILLISEKS EESMÄRGIL ME ANDEMEID TÖÖTLEME

Teie kohta käivaid andmeid, mida loome või kogume veebisaitidel sirvides, võib kasutada veebisaidi haldamiseks ja juhtimiseks, veebisaidi kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks ning veebisaidi funktsionaalsuse ja sisu optimeerimiseks. Veebisaitidel paigaldatud vormides esitatud andmeid töödeldakse vastavalt vastava vormi eesmärgile (näiteks teile tellitud teenuste pakkumiseks, teile teabe saamiseks teenuste kohta või vastamiseks muudele päringutele).

Kirjeldus sellest, kuidas ja millistel eesmärkidel kolmandad osapooled teie kohta käivaid andmeid töötlevad, mis puudutab veebisaite, leiate jaotisest ‘Kolmandate osapoolte teenused’ allpool.

VASTUVÕTJAD

Eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks võib Biomotorai kaasata teenusepakkujaid teatud andmetöötlustoimingute (nt andmete salvestamine) teostamiseks Biomotorai nimel. Sellistel teenusepakkujatel võib olla juurdepääs andmetele ainult konkreetsete eesmärkide jaoks, mille korral Biomotorai võtab meetmeid tagamaks, et teenusepakkujad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete turvalisuse tagamiseks. Et teada saada, millised teenusepakkujad, kui üldse, omavad juurdepääsu teie Biomotorai poolt kogutud või loodud andmetele ning millistel eesmärkidel, võtke meiega ühendust viisil, mis on määratletud jaotises ‘Kuidas meiega ühendust võtta’.

Välja arvatud eespool nimetatud, jagatakse veebisaitidel sirvides kogutud või loodud andmed Biomotorai poolt ainult kokkuvõtlikul/anonüümimisel kujul (isikute nimed, juriidilised isikud jne eemaldatakse või asendatakse anonüümsete või väljamõeldud identifikaatoritega).

Kirjeldus sellest, kuidas ja millistel eesmärkidel kolmandad osapooled teie kohta käivaid andmeid töötlevad, mis puudutab veebisaite, leiate jaotisest ‘Kolmandate osapoolte teenused’ allpool.

NÕUSOLEK JA ÕIGUSLIK ALUS

Andmete esitamisega veebisaitide vormides nõustute, et selliseid andmeid võib kasutada vastavalt vormi eesmärgile. Kui teie kohta käivaid andmeid kasutab Biomotorai teie nõusolekut nõudmata, on andmete töötlemise õiguslik alus see, et töötlemine on vajalik Biomotorai õigustatud huvide jaoks (eespool määratletud) ning mis, arvestades huvide tasakaalu, ei peeta teie huvide või põhiõiguste ja vabaduste ülekaalumiseks. Teie kohta käivate andmete teatud töötlemine võib olla vajalik ka õigusnõude täitmiseks.

SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Teie kohta käivaid andmeid, mida kogume või loome veebisaitidel sirvides, ei hoita kauem kui on mõistlikult vajalik ülalnimetatud töötlemise eesmärkideks. Biomotorai (või vajaduse korral selle teenusepakkujad) on rakendanud füüsilisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks turvalisuse tase, mis on sobiv töötlemisriskidele ja andmete olemusele. Sellised meetmed on rakendatud selleks, et: (a) tagada, et andmetele pääsevad ligi ainult volitatud töötajad; (b) tagada, et ühelgi töötajal pole juurdepääsuõigusi andmetele, välja arvatud neil, kellel on vajalikud andmetele juurdepääsuõigused; (c) tagada, et kõik sellised volitatud töötajad on kohustatud säilitama andmete konfidentsiaalsuse; ja (d) kaitsta andmeid volitamata avalikustamise ja juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku ja muutmise eest.

Teie kohta käivaid andmeid, mida kogume või loome veebisaitidel sirvides, hoitakse Euroopa Liidus. Siiski, juhul kui andmeid edastatakse Euroopa Liidust või teistest riikidest ja territooriumidest, kus Euroopa Komisjon on kohustunud tagama piisava isikuandmete kaitse taseme, riiki või territooriumile, mis ei taga sellist kaitsetaset, rakendab Biomotorai asjakohaseid lisameetmeid tagamaks piisavat andmekaitset (näiteks ‘Standardandmekaitseklauslid’, mis on esitatud Euroopa Komisjoni otsuse 2010/87/EÜ lisas 5. veebruarist 2010).

KOLMANDATE OSAPOLTE TEENUSED

Kolmandate osapoolte teenused, mis puudutavad veebisaite, on allpool kirjeldatud ja neid kasutatakse statistika kogumiseks. Vastavad teenusepakkujad võivad koguda teie kohta käivaid andmeid, et pakkuda teenuseid Biomotorai, kuid Biomotorai saab juurdepääsu ainult statistilistele andmetele kokkuvõtlikus vormis. ‘Google Analytics’ (http://www.google.com/analytics) on kasutusel selleks, et analüüsida, kuidas külastajad veebisaite kasutavad. Google Analytics kasutab küpsiseid külastajate käitumise jälgimiseks. Seda teavet haldab Google Inc., et koostada statistilisi aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja esitada selliseid aruandeid Biomotorai (mida Biomotorai kasutab eespool nimetatud eesmärkidel). Kuidas ja millistel eesmärkidel Google Inc võib teie kohta käivaid andmeid töödelda, leiate Google privaatsuspoliitikast (https://policies.google.com/privacy). Kui soovite loobuda Google Analyticsest, külastage Google Analyticsi loobumislehele (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ja installige see.

SOTSIAALVÕRGUSTIKUD

Sotsiaalvõrgustikel, millele pääseb juurde Biomotorai veebisaitide kaudu, on oma privaatsuspoliitika. Teave, mida esitate Biomotorai sotsiaalvõrgustike kontodel (sh sõnumid, ‘Meeldib’ ja ‘Jälgi’ nupud ning muud suhtlusvahendid), on sotsiaalvõrgustiku operaatori kontrolli all.

Biomotorai veebisaidid pakuvad linke Biomotorai kontodele sotsiaalvõrgustikes. Praegu on Biomotorail kontod: (a) Facebook (https://www.facebook.com/Biomotorai/?ref=hl), mille privaatsuspoliitika on leitav aadressil https://www.facebook.com/policy.php; (b) LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/uab-biomotorai/?trk=top_nav_home), mille privaatsuspoliitika on saadaval aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TEIE ÕIGUSED SEOTBiomotorai veebisaidid ei ole mõeldud lastele ega kogu laste isikuandmeid. Kui arvate, et teie laps kasutab meie veebisaite, võtke meiega ühendust allpool märgitud viisil, et saaksime seda kontrollida ja kustutada sobimatud andmed.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTUS

Pange tähele, et seda privaatsuspoliitikat võidakse muuta ning saate alati tutvuda meie veebisaitidel kehtiva, viimase versiooniga. Muudetud privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamise päevast alates meie veebisaidil.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Kõigi isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral võite võtta ühendust ettevõttega Biomotorai järgmiselt:
telefon: +370 5 250 5225,
e-post: legal@biomotorai.lt,
või aadress: Sandėlių g. 34, Vilnius.

KÜPSISTE POLIITIKA

Uuendatud: 26.04.2024

See küpsiste poliitika selgitab, mis on küpsised ja milliseid küpsiseid kasutab UAB “Biomotorai” (registrikood 300624294, asukoht Sandėlių g. 34, Vilnius, tel. nr (8 5) 250 5225, e-post legal@biomotorai.lt), ka tütarettevõtted SIA “Biomotorai Latvia” ja Biomotorai Eesti OÜ, (edaspidi kõiki koos nimetatakse andmehalduriks, Biomotorai), kui külastate meie veebisaite, ning austab ja salvestab küpsiste abil kogutud teabe ning selle kasutamise.

Mis on küpsised ja kuidas need toimivad

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi külastamisel. Järgmisel korral, kui külastate veebisaite www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt, mäletab brauser teie tegevusi ja teeb mõned neist teie eest, näiteks keele valimine.

Milliseid küpsiseid kasutatakse

Veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks kasutatakse järgmisi tüüpe küpsiseid:

Vajalikud küpsised
Vajalikud küpsised tagavad põhifunktsioonid nagu veebisaidi navigeerimine, turvaline haldamine ja juurdepääs muudele funktsioonidele ning aitavad tuvastada kasutaja seadet ja selle individuaalseid seadeid, avaldamata kasutaja identiteeti. Veebisait ei saa korralikult toimida ilma nende küpsisteta.

NimiTüüpKirjeldusKehtivusaeg
cookieyes-consentvajalik„CookieYes” seadistab selle küpsise, et meelde jätta kasutajate nõusoleku eelistused ja hoida neid hilisemateks külastusteks sellele veebisaidile. See ei kogu ega salvesta isikuandmeid veebisaidi külastajate kohta.1 aasta
rc::avajalikSee küpsis on seatud Google’i reCAPTCHA teenuse poolt, et tuvastada pahavara rünnakuid ja kaitsta veebisaiti.seansi ajal

Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsed küpsised aitavad meil teatud funktsioone täita, nagu veebisaidi sisu jagamine sotsiaalmeediaplatvormidel, tagasiside kogumine ja muud kolmandate osapoolte funktsioonid.

NimiTüüpKirjeldusKehtivusaeg
pll_languagefunktsionaalnePolylang seadistab selle küpsise, et meelde jätta kasutaja valitud keele veebisaidile naasmisel ning taastada keeleinfo, kui see muul viisil pole saadaval.1 aasta

Turundusküpsised
Turundusküpsised aitavad pakkuda kasutajatele individuaalset kasutajakogemust, kohandades sisu, reklaame ja pakkumisi veebisaidil tehtud tegevuste jaoks ning teavitades kasutajat turundus- ja infouudistest. Biomotorai kasutab nende eesmärkide saavutamiseks ka kolmandate osapoolte küpsiseid nagu Google, Facebook ja YouTube. Lisaks kasutavad kolmandate osapoolte reklaamijad kasutaja seadmesse salvestatud küpsiseid reklaamisõnumite isikupärastamiseks ja optimeerimiseks.

NimiTüüpKirjeldusKehtivusaeg
ga*turundusGoogle Analytics seadistab selle küpsise, et salvestada ja lugeda lehevaatamisi.1 aasta 1 kuu 4 päeva
_gaturundusGoogle Analytics seadistab selle küpsise, et arvutada külastaja, seansi ja kampaaniate andmeid ning jälgida veebisaidi kasutamist veebianalüütika aruandes. Küpsis salvestab anonüümse teabe ja määrab juhuslikult genereeritud numbri unikaalsete külastajate tuvastamiseks.1 aasta 1 kuu 4 päeva

Kuidas piirata või eemaldada küpsiste salvestamine

Kui soovite küpsiseid hallata, lubades või keelates teatud tüüpi küpsiseid, saate seda teha küpsiste haldustööriista abil. Vaikimisi on kõik küpsised keelatud, välja arvatud vajalikud küpsised, mis tagavad põhifunktsioonid ja toimimise.

Küpsiste keelamine võib põhjustada mõnede teenuste veebisaidil ebaõiget toimimist ning te ei pruugi saada kasutada kõiki veebisaidi funktsioone.

Poliiitika muudatused

Biomotorai jätab endale õiguse muuta seda küpsiste poliitikat igal ajal. Kõik muudatused küpsiste kasutamise poliitikas tehakse teatavaks veebisaitidel www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt

Küpsiste poliitikaga seotud küsimuste korral võite võtta ühendust:
e-post: legal@biomotorai.lt või
aadress: Sandėlių g. 34, Vilnius.”