2024-03-20

Ökoloogiline kütus: biodiisel kasutatud toiduõ

Tootmine biodiislist kasutatud toiduõlist (UCO) on kaasaegne ja ökoloogiline lahendus neile, kes soovivad üle minna jätkusuutlikele ja keskkonnasõbralikele energiaallikatele. See biodiisli tootmise meetod on rohkem kui lihtsalt taastuv alternatiiv fossiilkütustele – see aitab ka jäätmeid tõhusamalt hallata. Siiski ei arutleta turul piisavalt kasutatud toiduõli muundamist biodiislis. On aeg seda protsessi, selle eeliseid, väljakutseid ja mõju keskkonnale ning majandusele lähemalt uurida.

Biodiisli ja selle tähtsus

Biodiisli on taastuv, biolagunev kütus, mis on valmistatud taimeõlidest, loomarasvadest või kasutatud toiduõlist. See on puhtam alternatiiv naftadiislile. Biodiislit saab kasutada diiselmootorites ilma modifikatsioonideta, muutes selle universaalseks ja kättesaadavaks alternatiivkütuseks.

Süstemaatiline üleminek biodiislile omab suurt potentsiaali – see võiks aidata vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid, vähendada sõltuvust fossiilkütustest ning soodustada energiasõltumatust. Biodiisli tootmine kasutatud toiduõlist toimub neljas põhietapis:

 1. Kasutatud toiduõli kogumine ja töötlemine
  Esmalt kogutakse kasutatud toiduõli restoranidest, toidu tootmisettevõtetest ja majapidamistest. Kogutud õli töödeldakse seejärel, et eemaldada toiduosakesed ja vesi, kuna need lisandid võivad biodiisli tootmisprotsessi häirida.
  Biomotorai pakub kõrgeimat kogumisteenuste taset Balti riikide turul.
 2. Transesterifikatsioon
  Kasutatud toiduõli muudetakse keemiliselt biodiisliks protsessi nimega transesterifikatsioon. Selles protsessis reageerib õli alkoholiga (tavaliselt metanooliga) umbes 60°C juures katalüsaatori (näiteks naatriumhüdroksiidi või kaaliumhüdroksiidi) juuresolekul. Reaktsioon toodab kaks toodet: biodiisli (metüülestrid) ja glütserooli.
 3. Eraldamine ja puhastamine
  Pärast transesterifikatsiooni lastakse segul settida, kuni tekivad kaks kihti: biodiisel eraldatakse ülemisse kihti, samas kui glütserool ja muud kõrvalsaadused settivad alumisse kihti. Biodiisli kiht eraldatakse ja seda puhastatakse edasi veega pesemise teel, et eemaldada järelejäänud katalüsaatorid, seep ja alkohol.
 4. Kvaliteedikontroll ja kasutamine
  Viimane samm võetakse selleks, et tagada, et biodiisli vastab diiselmootorites kasutamiseks kehtestatud tööstusstandarditele ja spetsifikatsioonidele. Sertifitseeritud biodiislit saab kasutada puhtalt või segatuna diisliga igas proportsioonis.

Kasutades kasutatud toiduõli biodiisli tootmiseks, on pikaajalised eelised:

 • Jäätmete vähendamine
  Juhib ja vähendab tõhusalt kasutatud toiduõli jäätmete hulka. Vastasel juhul võiksid need jäätmed sattuda prügilatesse, kanalisatsioonisüsteemidesse või veekogudesse, tekitades kahju.
 • Keskkonnaeelised
  Kasutatud toiduõlist toodetud biodiisel omab madalamat süsinikujalajälge kui fossiilkütused. See eraldab vähem kasvuhoonegaase ja saasteaineid, muutes õhu puhtamaks ja keskkonna tervislikumaks.
 • Majanduslikud eelised
  Kasutades kasutatud toiduõli biodiisli tootmiseks, saab kütusekulusid vähendada, luues majandusliku alternatiivi traditsioonilisele diislile.

Väljakutsed ja tulevikuvaated

Hoolimata paljudest eelistest seisab kasutatud toiduõlist biodiisli tootmine silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas logistika ja vajadus koguda piisavalt kasutatud toiduõli, et rahuldada nõudlust. Stabiilse tooraine kvaliteedi tagamine, tehnoloogilised ja regulatiivsed raskused moodustavad samuti olulised väljakutsed. Lisaks on biodiisli laialdasemaks kasutamiseks oluline tarbijaid ja tööstuse esindajaid korralikult informeerida sellest tootest ja selle eelistest.

Hoolimata nendest raskustest, näib kasutatud toiduõlist biodiisli tootmise tulevik paljulubav – eriti arvestades jätkuvaid uuringuid ja tehnoloogilisi edusamme, mis suurendavad tõhusust ja vähendavad tulevikus tootmiskulusid.

Kasutatud toiduõlist biodiisli tootmine võimaldab taastuvate ressursside tõhusat kasutamist. Kuna ühiskond jätkab jätkusuutlikkuse poole püüdlemist üle maailma, paistab kasutatud toiduõlist biodiisel silma paljulubava ja keskkonnasõbraliku alternatiivina traditsioonilistele kütustele.

Tagasi nimekirja