2024-03-20

Miks on HORECA sektori ettevõtete jaoks oluline kasutatud toiduõli eraldi kogumine?

Hotelli-, restorani- ja kohvikusektor (HORECA) on oluline osa majandusest, kuid toidu ja majutusteenuste pakkumine tekitab paratamatult palju jäätmeid, sealhulgas kasutatud toiduõli. Kasutatud toiduõli korralik haldamine aitab kaasa keskkonnakaitsele, rahva tervisele ning pakub isegi majanduslikke eeliseid. Miks on nii oluline tagada kasutatud toiduõli korrektne kõrvaldamine ja millised on tagajärjed, kui seda ei tehta?

Mõju keskkonnale

Üks peamisi põhjuseid, miks kasutatud toiduõli tuleks koguda eraldi, on selle mõju keskkonnale. Näiteks võib see, kui valada kanalisatsioonisüsteemi, kahjustada reoveepuhastusrajatisi ja sattuda veekeskkonda või isegi veekogudesse, ohustades loodust.

Kasutatud toiduõli on taastuvenergiaallikas, mida saab ringlusse võtta ja kasutada teise toote – biodiisli tootmises. See biodiisel on fossiilkütustele puhtam alternatiiv, vähendades kasvuhoonegaaside heitmeid, vähendades süsinikujalajälge ja soodustades jätkusuutlikkust. Seetõttu saab HORECA sektor, kogudes kasutatud toiduõli eraldi, oluliselt kaasa aidata keskkonnareostuse vähendamisele ning taastuvenergiaallikate mõistlikule kasutamisele.

Rahva tervis

Valesti kõrvaldatud kasutatud toiduõli kujutab endast ka ohtu rahva tervisele. Ummistunud kanalisatsioonisüsteemid võivad viia ebahügieeniliste tingimusteni, soodustada kahjurite paljunemist ja haiguste levikut. HORECA sektori ettevõtted, mis tagavad kasutatud toiduõli eraldi kogumise ja vastutustundliku kõrvaldamise, aitavad otseselt kaasa rahva tervise tagamisele.

Majanduslikud eelised

Kasutatud toiduõli eraldi kogumine võib samuti pakkuda majanduslikke eeliseid HORECA sektori ettevõtetele. Biodiisli spetsialistid on spetsialiseerunud kasutatud toiduõli kogumisele ja ringlusse võtmisele, sageli hüvitades rahaliselt kasutatud toiduõli ning mõnel juhul pakkudes tasuta äravedu. See mitte ainult ei vähenda jäätmete kõrvaldamise kulusid meie klientidele, vaid loob ka täiendava sissetulekuallika HORECA sektori ettevõtetele. Lisaks sellele, tootes biodiislit kasutatud toiduõlist, toetatakse ka rohelist majandust, kuna luuakse töökohti ning soodustatakse taastuvenergia tehnoloogiate innovatsiooni.

Vastavus ja maine

Lisaks muudele stiimulitele on HORECA sektori ettevõtted ka seaduslikult kohustatud kasutatud toiduõli korralikult koguma ja kõrvaldama. Nende nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua trahve ja muid õiguslikke probleeme ettevõtetele. Lisaks võib pidevate pingutuste tegemine keskkonnasäästlikkuse saavutamiseks suurendada ettevõtte mainet tarbijate seas, kes hindavad üha enam keskkonnasõbralikke tavasid. See mitte ainult ei suurenda olemasolevate klientide lojaalsust, vaid aitab kaasa ka uute klientide ligimeelitamisele.

Kasutatud toiduõli eraldi kogumine HORECA sektoris on mitte ainult keskkonna nõue, vaid ka kasulik praktika, mis pakub pikaajalisi eeliseid ühiskonnale, loodusele ja majandusele. On äärmiselt oluline, et HORECA sektori esindajad pööraksid tähelepanu vastutustundlikule jäätmete kõrvaldamisele. Koostöö HORECA sektori ettevõtete ja Biomotorai vahel tagab vastutustundliku jäätmete käitlemise, taastuvenergia ressursside kasutamise ning kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise.

Tagasi nimekirja