2024-03-12

Kodėl HORECA sektoriaus įmonėms svarbu atskirai kaupti naudotą kepimo aliejų?

Viešbučių, restoranų ir kavinių sektorius (toliau – HORECA) yra reikšminga ekonomikos dalis. Tačiau teikiant maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas neišvengiamai susidaro daug atliekų, tarp kurių – ir naudotas kepimo aliejus (used cooking oil – UCO). Tinkamas naudoto kepimo aliejaus tvarkymas prisideda prie aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir net teikia ekonominę naudą. Kodėl taip svarbu pasirūpinti tinkamu naudoto kepimo aliejaus šalinimu, ir kokios pasekmės gresia to nepadarius?

Poveikis aplinkai

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl naudotas kepimo aliejus turėtų būti kaupiamas atskirai, yra jo poveikis aplinkai. Pavyzdžiui, išpiltas į kanalizaciją, jis gali pažeisti nuotekų valymo įrenginius, ir patekti į vandens ekosistemą ar net vandens telkinius, sukeldamas pavojų laukinei gamtai.

Naudotas kepimo aliejus – atsinaujinantis energijos šaltinis, kurį galima perdirbti ir panaudoti kito produkto – biodyzelino – gamybai. Toks biodyzelinas yra laikomas švaresne alternatyva iškastiniam kurui, nes jis sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, mažina anglies dvideginio pėdsaką ir skatina tvarumą. Tad HORECA sektorius, atskirai kaupdamas naudotą kepimo aliejų, gali pastebimai prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo ir prasmingo atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo.

Visuomenės sveikata

Netinkamas naudoto kepimo aliejaus šalinimas taip pat kelia riziką ir visuomenės sveikatai. Užsikimšusios drenažo sistemos gali lemti antisanitarines sąlygas, skatinti kenkėjų veisimąsi ir ligų plitimą. HORECA sektoriaus įmonės, užtikrinančios atskirą naudoto kepimo aliejus kaupimą ir atsakingą jo šalinimą, tiesiogiai prisideda prie visuomenės sveikatos užtikrinimo.

Ekonominė nauda

Naudoto kepimo aliejaus kaupimas atskirai taip pat gali teikti ir ekonominę naudą HORECA sektoriaus įmonėms. Biomotorai specializuojasi panaudoto kepimo aliejaus surinkime ir perdirbime, už naudotą kepimo aliejų dažnai atsilyginame finansiškai ir tam tikrais atvejais teikiame išvežimo paslaugą nemokamai. Tai ne tik sumažina mūsų klientų patiriamas atliekų šalinimo išlaidas, bet ir sukuria papildomą pajamų srautą HORECA sektoriaus įmonėms. Be to, gaminant biodyzeliną iš naudoto kepimo aliejaus taip pat remiama žalioji ekonomika, kadangi joje kuriamos darbo vietas ir skatinamos atsinaujinančios energijos technologijų inovacijos.

Atitiktis ir reputacija

Be kitų paskatų, HORECA sektoriaus įmonės taip pat yra teisiškai įpareigotos tinkamai kaupti ir šalinti naudotą kepimo aliejų. Nesilaikant šių reikalavimų, įmonėms gresia baudos ir kiti teisiniai nemalonumai. Be to, nuolatinės pastangos siekiant aplinkos tvarumo taip pat gali sustiprinti įmonės reputaciją tarp vartotojų, kurie vis labiau vertina aplinkai draugiškas praktikas. Tai ne tik padidina esamų klientų lojalumą, bet ir padeda patraukti naujus.

Atskiras naudoto kepimo aliejaus kaupimas HORECA sektoriuje yra ne tik aplinkosauginis reikalavimas, bet ir visapusiškai naudinga praktika, teikianti ilgalaikę naudą visuomenei, gamtai ir ekonomikai. Labai svarbu, kad HORECA sektoriaus atstovai skirtų reikiamą dėmesį atsakingam atliekų šalinimui. HORECA sektoriaus įmonių bendradarbiavimas su Biomotorais užtikrina atsakingą atliekų tvarkymą, atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą.

Atgal į sąrašą