2024-02-12

Biomotorų ISCC EU sertifikatas atnaujintas: ką tai reiškia?

Sertifikavimas pagal Tarptautinės tvarumo ir anglies dioksido sertifikavimo (ISCC) schemą pažymi įmonės įsipareigojimą tvarumui ir aplinkos apsaugai. Kartu jis didina įmonės matomumą rinkoje, atverdamas duris į naujas rinkas ir galimybes. Šiomis aplinkybėmis 2024 m. vasario 2 d. paskelbtas Biomotorų ISCC EU sertifikato atnaujinimas – puiki naujiena bei proga išsamiau aptarti esminius ISCC sertifikavimo aspektus naudoto kepimo aliejaus (used cooking oil – UCO) surinkimo taškams.

Biomotorų ISCC EU sertifikatas (sertifikato numeris: EU-ISCC-Cert-PL214-40914224) išduotas pagal Atsinaujinančios energijos direktyvą (RED II). Mes buvome patvirtinti kaip tvarios biomasės surinkimo taškas. Tam, kad įgytume šį pripažinimą, turėjome pereiti daugiasluoksnį procesą, į kurį verta pažvelgti detaliau.

ISCC sertifikavimo esmė

ISCC yra pasauliniu mastu pripažinta sertifikavimo sistema, nustatanti standartus tvarumui ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms. Ji apima visus tvarius išteklius, įskaitant žemės ūkio ir miškininkystės biomasę, biogenines atliekas bei likučius. ISCC sertifikavimas reiškia, kad naudoto kepimo aliejaus surinkimo taške taikomos biomasės surinkimo, tvarkymo, saugojimo ir transportavimo praktikos atitinka schemos tvarumo kriterijus.

Vertinimo procesas vyksta penkiais etapais:

 1. Pasiruošimas ir savianalizė
  Pirmiausia būtina suprasti ISCC reikalavimus ir atlikti jais paremtą savianalizę, kuri leidžia nustatyti esamas spragas. Šiame etape vykdoma dokumentacijos, procesų ir tvarumo praktikų peržiūra pagal ISCC standartus.
 2. Dokumentacija
  Įmonė turi parengti išsamius dokumentus, aprašančius jų veiklos procedūras, tvarumo politiką ir surinkto panaudoto kepimo aliejaus atsekamumą. Ši dokumentacija yra sertifikavimo audito pagrindas.
 3. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas
  Pasirenkama ISCC patvirtinta sertifikavimo įstaiga, kuri atliks auditą. Labai svarbu pasirinkti įstaigą, turinčią patirties bioenergijos sektoriuje – ypač sertifikuojant panaudoto kepimo aliejaus surinkimo taškus.
 4. Korekciniai veiksmai
  Jei audito metu nustatomi neatitikimai, surinkimo taškas turi išspręsti šias problemas per nurodytą laikotarpį. Keletas galimų problemų šalinimo pavyzdžių – tai procedūrų koregavimas, dokumentacijos tobulinimas ir naujų tvarumo praktikų įgyvendinimas.
 5. Sertifikato išdavimas
  Patikrinus atitiktį, sertifikavimo įstaiga išduoda ISCC sertifikatą. Šis sertifikatas paprastai galioja vienerius metus, o norint jį atnaujinti reikia atlikti pakartotinį auditą.

ISCC sertifikavimo nauda

ISCC sertifikato gavimas įmonei teikia įvairialypę naudą:

 • Patekimas į rinką
  Dauguma pirkėjų ir pramonės šakų reikalauja ISCC sertifikato naudotam kepimo aliejui siekdami užtikrinti, kad jis atitinka tvarumo standartus. Sertifikavimas atveria prieigą prie šių rinkų.
 • Poveikis aplinkai
  Sertifikavimas parodo įsipareigojimą mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir skatinti tvarumą bei gerinti prekės ženklo reputaciją.
 • Teisės aktų laikymasis
  Kai kuriuose regionuose reguliavimo paskatos ar įgaliojimai reikalauja naudoti sertifikuotus tvarius išteklius. ISCC sertifikatas užtikrina atitiktį tokioms nuostatoms.

Pagrindinės svarstytinos aplinkybės

Prieš priimant sprendimą siekti ISCC sertifikato, įmonėms būtina atidžiai atsižvelgti į šio žingsnio potencialą ir pasverti, ar jis vertas pastangų, kurias teks įdėti siekiant tokio įvertinimo. Čia svarbu išskirti tris pagrindinius kintamuosius:

 • Išlaidos
  Sertifikavimas pareikalauja nemažai išlaidų tokiems procesams, kaip auditas, dokumentų rengimas ir galimų operacijų koregavimas. Labai svarbu palyginti šias išlaidas ir galimą rinkos naudą.
 • Pasiryžimas nuolat tobulėti
  Sertifikato gavimas nėra baigtinis procesas – jis reikalauja nuolatinio atitikimo ir tobulėjimo, kad būtų išlaikyti standartai.
 • Suinteresuotųjų šalių įtraukimas
  Siekiant užtikrinti sėkmingą sertifikavimą ir veiklos vykdymą, į sertifikavimo procesą ir tvarumo praktiką būtina įtraukti darbuotojus, tiekėjus ir partnerius.

Apibendrinant, svarbu akcentuoti, kad ISCC sertifikatas naudoto kepimo aliejaus surinkimo taškui yra būdas ne tik patekti į rinką, bet ir parodyti tvarumą bei pasiryžimą laikytis taisyklių. Vis dėlto, šis procesas reikalauja kruopštaus pasiruošimo, nuoseklios dokumentacijos ir įsipareigojimo nuolat tobulėti. Gavęs ISCC sertifikatą, surinkimo taškas atlieka esminį vaidmenį žiedinėje ekonomikoje, paversdamas atliekas vertingais ištekliais ir sumažindamas poveikį aplinkai.

Atgal į sąrašą